Sanjam knjige u Istri
Sanjam knjige u Istri

Pokrovitelji i partneri

Organizator

Udruga Sa(n)jam knjige u Istri

 

Suorganizator

Castropola

 

Generalni pokrovitelj

 

Pokrovitelji

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske


Istarska županija


Grad Pula


Unione Italiana

 

Zaštitnici Monte Librića
 

Pokrovitelj Piknika s autorom

 

Tiskara Monte Librića

 

Hotel Monte Librića

 

Sponzori
Lens Media

 

Glavni medijski pokrovitelji 

Medijski pokrovitelji 

Partneri

Comunità degli Italiani di Pola
Gradska knjižnica i čitaonica Pula
Knjižnice grada Zagreba
– Odjel za djecu i mladež
– Hrvatski centar za dječju knjigu
Sveučilišna knjižnica u Puli
EDIT – EDizioni ITaliane Fiume
Mensile per ragazzi Arcobaleno
Udruga Professor Balthazar
Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru

 

Zahvale

Međunarodni festival djeteta Šibenik
Teatro Nazionale Croato "Ivan pl. Zajc" di Fiume, Dramma Italiano
Scuola elementare italiana Giuseppina Martinuzzi
Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin
Scuola materna italiana Girotondo
Scuola elementare Buie
Festival znanosti 2012.
Gradska knjižnica Pazin
Dječji vrtić Oblutak
Osnovna škola Centar
Pula Film Festival
Istarsko narodno kazalište
Zagreb film
Kazalište Dr. Inat
Luka Stojnić

 

Više informacija