Sa(n)jam knjige u Istri
Sanjam knjige u Istri
Sanjam knjige u Istri
        kontakt      priopćenja
 

Program 13. Sa(n)jam knjige u Istri

 

 

Ponedjeljak, 10. prosinca 2007.

 

10.00
DHB, Plavi salon
Dječje ekološke radionice Holcima i DOOR-a
Obnovljivi izvori energije

 

10.00
DHB, Kavana Mozart
Doručak s autorom
Slavenka Drakulić
Voditelj: Vojo Šiljak

 

12.00
DHB, Kavana Mozart
Bertijev program: ljubav na drugi pogled
Otvorenje izložbe Cobre Balića Berti na Sajmu
Zvonko Maković predstavlja: Branko Fučić: Iz istarske spomeničke baštine 1-2
(Matica hrvatska, 2006. i 2007.)

 

13.00
INK, Foaje
Proza kod Domenica
Disput predstavlja:
Ludwig Laher: Degeneracija srca
Predstavljaju: Daša Drndić, Christian J. Ebner i Sead Muhamedagić
Voditelj: Alida Bremer

 

15.00
DHB, Kavana Mozart
Okrugli stol Holcima i DOOR-a
Zašto nema više knjiga o zaštiti klime na policama naših knjižara?
Moderator: Žarko Horvat

 

16.00
DHB, Plavi salon
Dječje ekološke radionice Holcima i DOOR-a
Obnovljivi izvori energije

 

17.00
DHB, Koncertna dvorana
Razgovor iza zavjese
Vjeran Katunarić: Lica kulture
(Antibarbarus, 2007.)
Predstavlja: Biserka Cvjetičanin, Rade Kalanj, Žarko Paić

 

18.00
DHB, Koncertna dvorana
Suton uz knjigu
Jug – jugoistok ukratko: predstavljanje CD-rom izdanja antologije autora jugoistočne Europe
(Antibarbarus i Sa(n)jam knjige u Istri, 2007.)
Sudjeluju: Cezar Paul-Bădescu, Ermis Lafazanovski, Alek Popov
Predstavljaju: Simona Goldstein i Aleksandar Prokopiev

 

20.00
Galerija Cvajner
Balkanske (op)sesije
Sudjeluju: Ivan Čolović, Ljiljana Filipović, Aleksandar Kjosev, Nermin Sarajlić, Elizabeta Šeleva
Moderatori: Andrej Nikolaidis, Žarko Paić

 

22.00
Café Cabahia
Koncert Damir Imamović Trio