Sa(n)jam knjige u Istri
Sanjam knjige u Istri
Sanjam knjige u Istri
Sanjam knjige u Istri
        kontakt      priopćenja
 

Leipziški sajam knjiga

Leipziški sajam knjiga jedan je od najstarijih sajmova u Europi te, uz onaj Frankfurtski, najjači sajam u Njemačkoj i srednjoj Europi. Hrvatska na Leipziškom sajmu aktivno sudjeluje već petu godinu, a slijedeće, 2008. godine, pozvana je kao gost-partner. Samo prošle godine u 1200 programa i na 260 sajamskih događanja sudjelovalo je oko 1500 autora iz 29 europskih zemalja, a Sajam je posjetilo oko 100.000 posjetitelja. Više na: http://www.leipziger-buchmesse.de