Sa(n)jam knjige u Istri
Sanjam knjige u Istri
Sanjam knjige u Istri
        kontakt      priopćenja
 

Nakladnici na 16. Sajmu knjige u Istri

25 FPS – UDRUGA ZA AUDIOVIZUALNA ISTRAŽIVANJA
Nova Ves 18, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4572-203
Fax: 01-4572-203
E-mail: info25fpshr

 

ABC NAKLADA – distributer KATARINA ZRINSKI

 

ABITUS                       
Velog Jože 57, 52440 POREČ
Tel: 052-453-588
E-mail: goranprodanput-comhr

 

ADAMIĆ
Zvonimirova 20 A, 51000 RIJEKA
Tel: 051-650-145
Fax: 051-650-144
E-mail: adamicadamichr

 

ADMIRAL ULAGANJA
Trg Draškovićeva 5, 10000 ZAGREB        
Tel: 01-4573-620
Fax: 01-4573-621
E-mail: infoadmiralmarketshr

 

AGROKNJIGA
Tolstojeva 14, 21425 SELCA
Tel: 021-370-416
Tel: 021-370-416
E-mail: sinajstt-comhr

 

AGROUDRUGA FAŽANA
Braće Ilić 37, 52212 FAŽANA
Tel: 052-521-164
Fax: 052-521-164

 

ALGORITAM
Harambašićeva 19, 10000 ZAGREB
Tel: 01-2359-333
Fax: 01-2335-955
E-mail: denikozicalgoritamhr

 

ALFA
Nova Ves 23A, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4698-500
Fax: 01-4666-258
E-mail: alfa-zgzgt-comhr

 

ALINEA
Vlaška 66, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4655-060
Fax: 01-4655-058
E-mail: alineazghtnethr

 

ALMA MARTINČIĆ
Marčana 410, 52206 MARČANA
Tel: 052-571-377 
E-mail: ermenitamacanput-comhr

 

AMFORAPRESS
Veronska 6, 52100 PULA
Tel: 052-381-198
Fax: 052-381-199
E-mail: amforapressput-comhr

 

ANANDA MARGA YOGA – distributer ŠKORPION

 

ANDRIJIĆI
Letovanićka 30, 10000 ZAGREB
Tel: 01-6131-688
Fax: 01-6131-682
E-mail: infoandrijicihr

 

ANDROMEDA
Braće Cetina 2, 51000 RIJEKA
Tel: 051-684-760
Fax: 051-631-451
E-mail: andromedarit-comhr

 

AORA KOMUNIKACIJE
V. Stulića 20, 10090 ZAGREB
Tel: 01-3666-399
Fax: 01-5613-603
E-mail: aoraaorahr

 

ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE
Carrarina 3, 52100 PULA
Tel: 052-351-300
Fax: 052-351-333
E-mail: jasnaami-pulahr

 

ARKZIN – distributer JESENSKI I TURK

 

ARS NOVA – distributer ŠKORPION

 

ARSENAL DESIGN
Sergijevaca 51, 52100 PULA
Tel: 098-672-087
Fax: 052-393-572
E-mail: arsenalput-comhr

 

ART 9 – distributer V.D.T.
Sokolgradska 5, 10000 ZAGREB 
E-mail: Art9udrugagmailcom

 

ARTRESOR NAKLADA
Šulekova 4A, 10000 ZAGREB
Tel: 01-2335-365
Fax: 01-2335-300
E-mail: kontaktartresorhr

 

ASTARTA PLUS
Bolnička cesta 95, 10000 ZAGREB
Tel: 099-3462-389
E-mail: astartaastartahr

 

AUTORSKA KUĆA
Vincenta iz Kastva 2, 10000 ZAGREB
Tel: 01-384-0098
E-mail: autorska-kucanethr

 

AZUR – distributer ŠKORPION

 

B.T.C. ŠAHINPAŠIĆ
Bože i Nikole Bjonde 2, 10000 ZAGREB
Tel: 01-6131-174
Fax: 01-6131-174
E-mail: btc-sahinpasiczgt-comhr

 

BARBAT – distributer ŠKORPION
Stubička 55, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4555-452
Fax: 01-4555-452
E-mail: barbatzgt-comhr

 

BARKA – distributer JESENSKI I TURK

 

BEGEN
M. Šenoe 18/0, 10020 ZAGREB
Tel: 01-6570-408
Fax: 01-6547-893
E-mail: begenzghtnethr

 

BUYBOOK
Radićeva 4, 71000 SARAJEVO
Tel: 00387-33552-745
Fax: 00387-33552-746
E-mail: infobuybookba

 

BOTTERI I SINOVI – distributer JESENSKI I TURK

 

C.T.- Poslovne informacije
Ljudevita Posavskog 22, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4612-083
Fax: 01-4612-083
E-mail: marketingct-poslovneinformacijehr

 

CASTROPOLA
Zagrebačka 14, 52100 PULA
Tel: 052-216-159
Fax: 052-380-933
E-mail: castropolaput-comhr

 

CELEBER
Grobnička 34, 10000 ZAGREB
Tel: 01-3636-085
Fax: 01-3664-163
E-mail: infoceleberhr

 

CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA
Trg Mateotti 13, 52210 ROVINJ
Tel: 052-811-133
Fax: 052-815-786
E-mail: infocrsrvorg

 

CENTAR ZA ŽENSKE STUDIJE
Berislavićeva 12, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4872-406
Fax: 01-4872-406
E-mail: zenstudzamirnet

 

CID-NOVA
Nova cesta 120, 10 000 ZAGREB
Tel: 01-3096-870
Fax: 01-3096-870
E-mail: infocid-novahr

 

CIPETIĆ
Juraši 38, 51216 VIŠKOVO
Tel: 051-256-084
Fax: 051-256-749

 

NIKOLA CRNKOVIĆ – distributer ŠKORPION

 

ČAKAVSKI SABOR
Kaštel b.b., 52341 ŽMINJ
Tel: 052-846-142
Fax: 052-846-372
E-mail: cakavskisaborput-comhr

 

DESK – distributer ŠKORPION

 

DENONA
Getaldićeva 1, 10000 ZAGREB
Tel: 01-2361-777
Fax: 01-2332-753
E-mail: denonadenonahr

 

DISPUT
Dubrava 37, 10040 ZAGREB
Tel: 01-2949-921
Fax: 01-2949-920
E-mail: disputdisputhr

 

DOMINO – distributer JESENSKI I TURK

 

DOMINOVIĆ
Trnjanska 54 A, p.p.555, 10001 ZAGREB
Tel: 01-6115-949
Fax: 01-6114-240
E-mail: dominovicdominovichr

 

DRAGON – distributer ŠKORPION

 

DRUŠTVO BIBLIOTEKARA ISTRE
Herkulov prolaz 1, 52100 PULA
Tel: 052-388-831
Fax: 052-388-831
E-mail: dbidbihr

 

DRUŠTVO PIU & MARKETING
Sv. Katarine 1, 52220 LABIN
Tel: 052-885-885
Fax: 052-885-885
E-mail: piu-marketingput-comhr

 

DRŽAVNI ARHIV U PAZINU
Vladimira Nazora 3, 52000 PAZIN
Tel: 052-624-077
Fax: 052-624-472
E-mail: dapadapahr

 

DUBRAVKO ZELJKO
Vodnjanska cesta 24, 52100 PULA
Tel: 052-535-299
Fax: 052-535-298

 

DURIEUX
Šulekova 23, 10000 ZAGREB
Tel: 01-2300-337
Fax: 01-2300-337
E-mail: prodajadurieuxhr

 

DUŠEVIĆ & KRŠOVNIK
Baračeva 7, 51000 RIJEKA
Tel: 051-343-164
Fax: 051-322-020
E-mail: dusevic-krsovnikrit-comhr

 

DVOSTRUKA DUGA
V. Nazora 56, Mihovljan, 40000 ČAKOVEC
Tel: 040-347-343
Fax: 040-347-343
E-mail: infodvostrukadugahr

 

EDIT RIJEKA
Zvonimirova 20a, 51000 RIJEKA
Tel: 051-672-153
Fax: 051-672-151
E-mail: direttoreedithr

 

EGMONT
Višnjevac 3, 10000 ZAGREB
Tel: 01-3040-555
Fax: 01-3040-567
E-mail: infocroegmontcom

 

EKOLOŠKI GLASNIK – distributer ŠKORPION

 

ELEMENT
Menčetićeva2, 10000 ZAGREB
Tel: 01-6008-700
Fax: 01-6008-799
E-mail: elementelementhr

EMIL ĆIĆ – distributer ŠKORPION

 

ENEAGRAM – distributer ŠKORPION

 

EPH MEDIA
Koranska 2, 10000 ZAGREB       
Tel: 01-6103-020
Fax: 01-6103-020
E-mail: damir_cebinephhr

 

EPIFANIJA – distributer JESENSKI I TURK

 

ERASMUS NAKLADA
Dežmanova 3/II, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4831-579
Fax: 01-4831-579
E-mail: erasmus-nakladazghtnethr

 

ETERA
Sviba 8/4, 1000 ZAGREB
Tel: 01-6347-362
Fax: 01-4826-113
E-mail: slobodankaposticzgt-comhr

 

EUROFUTURA
Domobranska 4, 10000 ZAGREB
Tel: 01-3701-594
Fax: 01-3701-594
E-mail: eurofuturainethr

 

EUROKNJIGA
Ljerke Šram 10, 10000 ZAGREB
Tel: 01-6118-674
Fax: 01-6118-674
E-mail: euroknjigazghtnethr

 

EXTRADE
Frlani 36, 51215 KASTAV
Tel: 051-628-725
Fax: 051-625-186
E-mail: extraderit-comhr

 

FABRA PRESS
Savska cesta 141, 10000 ZAGREB
Tel: 01-6190-742, 021-613-914
Fax: 01-6190-728, 021-680-181
E-mail: sandakarlicmorehr

 

FOMA
Creska 18, 10000 ZAGREB
Tel: 01-3631-570
Fax: 01-3631-570
E-mail: fomazgt-comhr

 

FORUM
Franje Tuđmana 2, 23000 ZADAR
Tel: 023-302-810
Fax: 023-302-811
E-mail: prodajaforum-zadarhr

 

FRAKTURA
Gorica 30, Ivanec Bistranski, 10290 ZAPREŠIĆ
Tel: 01-3357-863
Fax: 01-3358-320
E-mail: frakturafrakturahr

 

GLOBUS NAKLADNI ZAVOD
Vlaška 109, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4628-400
Fax: 01-4551-146
E-mail: globusglobushr

 

GOLDEN MARKETING
Jurišićeva 10, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4810-820
Fax: 01-4810-821
E-mail: gmtkgmtknet

 

GOPAL
Palinivečka 43, 10000 ZAGREB
Tel: 01-3874-536
Fax: 01-3874-536
E-mail: gopalsportska-knjigahr

 

GRADSKA KNJIŽNICA ZADAR
Ulica Stjepana Radić 11 b, 23000 ZADAR
Tel: 023-301-100
Fax: 023-315-857
E-mail: gkzdgkzdhr

 

HARŠA
Ante Starčevića 15, 10432 BREGANA
Tel: 01-3376-137
Fax: 01-3376-031
E-mail: harsaharsahr

 

HENA COM
Gosposvetska 28, 10000 ZAGREB
Tel: 01-3750-206
Fax: 01-3756-037
E-mail: hena-comhena-comhr

 

HISTRIA CROATICA
De Franceschijeva 14, 52100 PULA
Tel: 052-505-599
Fax: 052-505-710
E-mail: cashput-comhr

 

HOREBA
Mutilska 7, 52100 PULA
Tel: 052-2244-11
Fax: 052-2244-11
E-mail: horebaput-comhr

 

HRVATSKA MATICA ISELJENIKA – PODRUŽNICA PULA          
Carrarina 7, 52100 PULA           
Tel: 052-382-450
Fax: 052-382-451
pulamatishr

 

HRVATSKA SVEUČILIŠNA NAKLADA
Ulica grada Vukovara 68, 10000 ZAGREB
Tel: 01-6111-240
Fax: 01-6112-718
E-mail: hrvatska-sveucilisna-nakladazgt-comhr

 

HRVATSKA UDRUGA ZA DISLEKSIJU
ERF, Kampus Borongaj, Borongajska cesta 83f, 10000 ZAGREB
Tel: 091-5681-009
Fax: 01-2333-360
E-mail: stanislavaleljak-turzanskizgt-comhr

 

HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA (RIF)
Jakova Gotovca 1/IV, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4686-500
Fax: 01-4686-496
E-mail: nkrasrifhr

 

HRVATSKI FILMSKI SAVEZ
Tuškanac 1, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4848-771
Fax: 01-4848-746
E-mail: verahrshr

 

HRVATSKO DRUŠTVO FILMSKIH KRITIČARA – distributer HRVATSKI FILMSKI SAVEZ
Savska 131, 10000 ZAGREB

 

HRVATSKO DRUŠTVO PISACA – distributer JESENSKI I TURK

 

HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO
Ivana Lučića 3, 10000 ZAGREB
Tel: 01-6120-119
E-mail: iluksicffzgrhr

 

HRVATSKO SOCIOLOŠKO DRUŠTVO – distributer JESENSKI I TURK

 

HUM NAKLADA
Mandrovićeva 3a, 10000 ZAGREB
Tel: 01-2306-025
Fax: 01-2306-024
E-mail: prodajahum-nakladahr

 

I.M.A. PROMET – distributer ŠKORPION

 

IBIS GRAFIKA
IV. Ravnice 25, 10000 ZAGREB
Tel: 01-2332-020
Fax: 01-2306-609
E-mail: infoibis-grafikahr

 

IDIZ – distributer JESENSKI I TURK

 

IEP
Wurthova 14, 10000 ZAGREB
Tel: 01-3831-071
Fax: 01-3831-296
E-mail: iepiephr

 

INART izdavaštvo i marketing
Partizanska 4/1, 52440 POREČ
Tel: 052-427-210
Fax: 052-427-190
E-mail: infoinarthr

 

INDIGOSVIJET – distributer ŠKORPION

 

INTERMED – distributer JESENSKI I TURK

 

ISTARSKI OGRANAK DHK
Sv. Ivana 1, 52100 PULA
Tel: 052-218-372
Fax: 052-218-372
E-mail: istarski-ogranak-drustvaput-comhr

 

ITALO ŽUŽIĆ
Brajde 3, 52465 TAR
Tel: 052-434-089
Fax: 052-434-089

 

IZDANJA ANTIBARBARUS
Nova Ves 4, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4666-916
Fax: 01-4669-241
E-mail: antibarb1zgt-comhr

 

IZDAVAČKA KUĆA VEDA
Vjenceslava Novaka 5, p.p. 38, 48260 KRIŽEVCI
Tel: 048-270-215
Fax: 048-712-982
E-mail: vedaizdavackakucagmailcom

 

IZDAVAČKI CENTAR RIJEKA
Ivana Zajca 20/II, 51000 RIJEKA
Tel: 051-339-188
Fax: 051-338-482
E-mail: icr-ririt-comhr

 

IZVORI
Trnjanska cesta 64,10000 ZAGREB
Tel: 01-6111-7714
Fax: 01-6111-345
E-mail: knjigaizvoricom

 

JOSIP TURČINOVIĆ
Dobrilina 6, 52423 PAZIN
Tel: 052-624-342
Fax: 052-624-342
E-mail: jtpazinski-kolegijhr

 

KAŠMIR PROMET & DJEČJA KNJIGA
A. Hebranga22, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4553-806
Fax: 01-4553-806
E-mail: infokasmir-promethr

 

KATARINA ZRINSKI
Moslavačka 9, 42000 VARAŽDIN
Tel: 042-241-000
Fax: 042-241-828
E-mail: prodajakzhr

 

KLETT VERLAG
Domagojeva 15, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4619-155
Fax: 01-4619-155
E-mail: antonelakletthr

 

KLUB SUŠAČANA
F. Račkoga 1B, 51000 RIJEKA
Tel: 051-377-320
Fax: 051-377-322
E-mail: klub-susacanarit-comhr

 

KNJIGA TRGOVINA – distributer NERETVA
Donji prečac 19, 10000 ZAGREB
Tel: 01-2421-754
Fax: 01-2421-831
E-mail: infobtsltdhr

 

KNJIGOMAT – distributer JESENSKI I TURK

 

KNJIGOTISAK
Fausta Vrančića 3, 21000 SPLIT
Tel: 021-468-895
Fax: 021-462-900
E-mail: knjigotisakstt-comhr

 

KONZOR – distributer JESENSKI I TURK
Hvarska 15c, 10000 ZAGREB
Tel: 01-6185-760
Fax: 01-6185-760
E-mail: konzorhotmailcom

 

KRŠĆANSKA SADAŠNJOST
Marulićev trg 14, 10000 ZAGREB
Tel: 01-6349-031
Fax: 01-4811-118
E-mail: ks-prodajakshr

 

LANA KINDIJ – distributer ŠKORPION

LATINA ET GRAECA – distributer JESENSKI I TURK

 

LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD “MIROSLAV KRLEŽA”
Frankopanska 26, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4800-333
Fax: 01-4800-323
E-mail: lzmklzmkhr

 

LEKTIRA
Sv. Lucija 51 b, 51221 KOSTRENA
Tel: 051-287-035
Fax: 051-287-035
E-mail: valterlektirarit-comhr

 

LEO COMMERCE
Dobriše Cesarića 32, 51000 RIJEKA
Tel: 051-625-476
Fax: 051-625-640
E-mail: leo-commercerit-comhr

 

LEYKAM INTERNATIONAL
Ilica 42, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4846-862
Fax: 01-4846-863
E-mail: infoleykam-internationalhr

 

LIBRO
Kandlerova 3, 52100 PULA
Tel: 052-224-215
Fax: 052-502-209
E-mail: drazangunjacainethr

 

LITTERIS – distributer JESENSKI I TURK

 

LOTOS – distributer ŠKORPION

 

LUKOM
Dragice Hotko 6, 10000 ZAGREB
Tel: 01-6148-459
Fax: 01-6148-459
E-mail: mirjanasigirzgt-comhr

 

LUNAPARK
Ratkajev prolaz 8, 10000ZAGREB
E-mail: lunaparkzghr

 

LUNARTA
Miroslava Krleže 68, 44320 KUTINA
Tel: 098-489-507
E-mail: majalunartacom

 

MAJA MILEVOJ
Viškovići, 52222 KOROMAČNO
Tel: 052-876-143
E-mail: majamilevojoptinethr

 

MALA ZVONA
Kraljevec 64A, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4578-614
Fax: 01-4578-614
E-mail: infomala-zvonahr

 

MATE
Jandrićeva 12, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4500-300
Fax: 01-4830-782
E-mail: matematehr

 

MATEUS
Pod Kaštelom 2, 52452 FUNTANA
Tel: 052-445-370
Fax: 052-445-370
E-mail: infoistratv

 

MATHIAS FLACIUS
G. Martinuzzi 3, 52220 LABIN
Tel: 052-852-264
Fax: 052-852-264
E-mail: matflaciusviphr

 

MATICA HRVATSKA
Ulica Matice hrvatske 2, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4878-376
Fax: 01-4181-319
E-mail: prodajamaticahr

 

MATICA HRVATSKA – OGRANAK PAZIN 
Gologorica 22, 52402 CEROVLJE
Tel: 052-210-552
Fax: 052-210-552
E-mail: mikulacoffpuhr

 

MATICA HRVATSKA – OGRANAK PULA 
Ronjgova 1, 52100 PULA
Tel: 052-210-552
Fax: 052-210-552
E-mail: mikulacoffpuhr

 

MATICA HRVATSKA – OGRANAK ROVINJ 
Pergolisa 2, 52210 ROVINJ
Tel: 052-210-552
Fax: 052-210-552
E-mail: mikulacoffpuhr

 

MATICA HRVATSKA – OGRANAK UMAG
Trgovačaka 6, 52470 UMAG
Tel: 052-753-941
E-mail: zlatanvarelijaput-comhr

 

MEANDARMEDIA
Grškovićeva 39, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4813-323
Fax: 01-4813-323
E-mail: prodajameandarhr

 

MEDICINSKA NAKLADA
Cankarova ulica 13, 10000 ZAGREB
Tel: 01-3779-444
Fax: 01-3907-041
E-mail: medicinska-nakladazghtnethr

 

MEDIT
Keršovanijeva 37, 52100 PULA
Tel: 052-216-186
Fax: 052-211-576
E-mail: bibamedithr

 

MENTOR
Boškovićeva 28, 21000 SPLIT
Tel: 021-474-500
Fax: 021-474-500
E-mail: mentormementohr

 

MIH
Obala maršala Tita 21, 52440 POREČ
Tel: 052-432-224
Fax: 052-432-224
E-mail: infomihhr

 

MISL – HLAD I SINOVI
Hebrangova 25/IV, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4855-679
Fax: 01-4855-679
E-mail: dragutinhladzgt-comhr

 

MIŠ
Nova cesta 136a, 10000 ZAGREB
Tel: 01-3016-301
Fax: 01-3016-300
E-mail: sanjamishr

 

MLADEN LOJKIĆ – distributer ŠKORPION

 

MOSTA
Majevička 17, 10000 ZAGREB
Tel: 01-3025-196
Fax: 01-3690-770
E-mail: nakladamostagmailcom

 

MOZAIK KNJIGA
Savska cesta 66/IV, 10000 ZAGREB
Tel: 01-6315-221
Fax: 01-6315-228
E-mail: zeljkakovacmozaik-knjigahr

 

MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR
Ilica 44/II, 10000ZAGREB
Tel: 01-4847-897, 01-4847-914
Fax: 01-487-913
E-mail: sradovmdchr

 

NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA HRVATSKE
Trnjanska cesta 35, 10000 ZAGREB
Tel: 01-6197-078
Fax: 01-6314-264
E-mail: montenegronetamishr

 

NAKLADA CERES
Delnička 42, Gornja Jelenska 44317 POPOVAČA
Tel: 044-645-226, 044-645-017
Fax: 044-645-276
E-mail: infocereshr

 

NAKLADA JESENSKI I TURK
Sokolgradska 58, 10000 ZAGREB
Tel: 01-3845-060
Fax: 01-3845-041
E-mail: vjuriskojesenski-turkhr

 

NAKLADA KOSINJ
Miroševečka c. 182 A, 10000 ZAGREB
Tel: 01-2980-041
Fax: 01-2980-041
E-mail: info@naklada-kosinj

 

NAKLADA LJEVAK
Palmotićeva 30/1, 10000 ZAGREB
Tel: 01-3888-045
Fax: 01-3887-961
E-mail: prodajanaklada-ljevakhr

 

NAKLADA NIKA
Amruševa 10, 10000 ZAGREB
Tel: 01-5578-550
Fax: 01-5578-550
E-mail: infonakladanikahr

 

NAKLADA OCEANMORE
Adžijina 34, 10000 ZAGREB
Tel: 01-3041-854
Fax: 01-3041-856
E-mail: valteroceanmorehr


 
NAKLADA PAVIČIĆ
Sv. Mateja 81, 10000 ZAGREB
Tel: 01-6601-993
Fax: 01-6623-748
E-mail: naklada-paviciczgt-comhr

 

NAKLADA PELAGO
Mesnička 25, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4852-505
Fax: 01-4852-505
E-mail: nakladapelagozgt-comhr

 

NAKLADA ULIKS
Čavalsko 17, 51000 RIJEKA
Tel: 051-648-069
Fax: 051-648-068
E-mail: uliksemailt-comhr

 

NAKLADA ZORO
Gundulićeva 26, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4669-570
Fax: 01-4669-580
E-mail: zorozgt-comhr

 

NAŠA DJECA
Ulica grada Mainza 4, 10000 ZAGREB
Tel: 01-3909-460
Fax: 01-3909-468
E-mail: prodajanasa-djecahr

 

NATURA ISTRIANA
Sv.Ivan 17, 52428 OPRTALJ-PORTOLE
Tel: 095-9044-048
Fax. 052-742-808
E-mail: nikiistrianacom

 

NERETVA
Donji prečac 19, 10000 ZAGREB
Tel: 01-2421-838
Fax: 01-2421-838
E-mail: smedakbtsltdcom

 

NERON
Palmotićeva 5, 43000 BJELOVAR
Tel: 043-241-277
Fax: 043-247-428
E-mail: neronbjhtnethr

 

NINA SKORUP – distributer ŠKORPION

 

NOVA AKROPOLA
Habdelićeva 2, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4812-222
Fax: 01-2330-450
E-mail: nova-akropolazgt-comhr

 

NOVA ARKA
Tkalčićeva 44, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4813-467
Fax: 01-4873-568
E-mail: infonovaarkahr

 

NOVELA MEDIA
Baruna Trenka 13, 10000 ZAGREB
Tel: 01-5498-994
Fax: 01-5498-993
E-mail: sandraspahijanovelahr

 

NOVI INFORMATOR
Kneza Mislava 7, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4555-454
Fax: 01-4612-553
E-mail: infonoviinformatornet

 

NOVI LIBER
Jurišićeva 23, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4814-540
Fax: 01-4814-541
E-mail: novi-liberzgt-comhr

 

OLIVERA KOPRIVNJAK – distributer MIH

 

OTOKAR KERŠOVANI
Janeza Trdine 2, 51000 RIJEKA
Tel: 051-338-558
Fax: 051-331-690
E-mail: otokar-kersovanirit-comhr

 

PARK BOŽANSKE ENERGIJE
Miroševečka cesta 106, 10040 ZAGREB
Tel: 01-2981-421
Fax: 01-2981-421
E-mail: infodivineenergyparkorg        

 

PHOENIX
Trnjanski nasip 39, 10000 ZAGREB
Tel: 01-6050-676
Fax: 01-6050-676
E-mail: duhitijelo@.com

 

PLANETOPIJA
Ilica 70, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4851-109
Fax: 01-4883-371
E-mail: planetopijaplanetopijahr

 

PLEJADA        
VIII. Južna obala 17, 10000 ZAGREB
Tel: 01-3906-533
Fax: 01-3906-533
E-mail: plejadaplejada-zghr

 

PODUZETNIŠTVO JAKIĆ
Drevenik 28, 51557 CRES
Tel: 051-572-175
Fax: 051-572-175
E-mail: yakarit-comhr

 

POLITIČKA MISAO – distributer JESENSKI I TURK
Lepušićeva 6 (Fakultet političkih znanosti), 10000 ZAGREB

 

POP & POP – distributer DOMINOVIĆ
Novomarofska 27, 10000 ZAGREB

 

PROFIL INTERNATIONAL
Bogovićeva 7,10000 ZAGREB
Tel: 01-4882-255
Fax: 01-4882-277
E-mail: dubravkoroksandicprofilhr

 

PROMETEJ – distributer V.B.Z.
Kaptol 25, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4810-190
Fax: 01-4810-190
E-mail: prometejzgt-comhrPUČKO OTVORENO UČILIŠTE "ANTE BABIĆ"
Trgovačka 6, 52470 UMAG
Tel: 052-741-764, 052-721-561
Fax: 01-741-116
E-mail: infouciliste-umaghr

 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE GRADA ROVINJA
Trg maršala Tita 3, 52210 ROVINJ
Tel: 052-830-526
Fax: 052-830-300
E-mail: puckootvorenoucilisterovinjpuhtnethr

 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U PAZINU
Šetalište Pazinske gimnazije 1, 52000 PAZIN
Tel: 052-624-333
Fax: 052-624-067
E-mail: mirnamilanovicput-comhr

 

REGIONAL
Bartolomea dei Vitrei 11, 52100 PULA
Tel: 052-544-616
Fax: 052-544-616
E-mail: diegobosuscogmailcom

 

REPREZENT
Račice 1, 52420 BUZET
Tel: 052-665-211
Fax: 052-665-211
E-mail: sincicreprezenthr

 

RIFIN
Pantovčak 192a, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4578-400
Fax: 01-4578-075
E-mail: uredrifincom

 

SANDORF
Severinska 30, 10110 ZAGREB
Tel: 01-5618-783 
E-mail: ivansrsensandorfhr

 

SCARABEUS NAKLADA
Gavellina 3, 10000 ZAGREB
Tel: 01-6145-779
Fax: 01-6145-779
E-mail: scarabeusinethr

SCENA
D. Bazjanca 3a, 10000 ZAGREB
Tel: 01-3697-983
Fax: 01-3644-774
E-mail: tanjaiterhr

 

SEMAFORA – distributer ŠKORPION

 

SIPAR – distributer ŠKORPION
Gajdekova 24, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4636-442
Fax: 01-4636-442
E-mail: mudiljakinethr

 

SKINK
A. Ferri 62, 52210 Rovinj
Tel: 052-830-611
Fax: 052-840-124

 

SLAVOMIR CUNE MILJEVIĆ
Supilova 3, 52000 PULA
Tel: 052-386-430

 

SREDNJA EUROPA
Vankina 13, 10000 ZAGREB
Tel: 01-6600-707
Fax: 01-6687-055
E-mail: srednja-europainethr

 

SRETNA KNJIGA
Zajčeva 28, 10000 ZAGREB        
Tel: 01-4828-938
Fax: 01-4828-938
E-mail: sretnaknjigasretnaknjigahr

 

SONJA ZUBOVIĆ PEZDEVŠEK
Vlaška 91, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4664-875
E-mail: sonja.zubović@zg.t-com.hr

 

STANEK
Kučan Marof, Marofska 45, 42000 VARAŽDIN
Tel: 042-207-215
Fax: 042-641-215
E-mail: infostanekhr

 

STARI GRAD
Jagićeva 11, 10000 ZAGREB
Tel: 01-3740-252
Fax: 01-3740-252
E-mail: stari-gradstari-gradcom

 

STEPRESS
Miroševečki brijeg 71A, 10000 ZAGREB
Tel: 01-2944-400
Fax: 01-2944-401
E-mail: stepressstepresshr

 

STRIJELAC – distributer ŠKORPION

 

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U PULI
Herkulov prolaz 1, 52100 PULA
Tel: 052-231-888
Fax: 052-214-603
E-mail: skpuskpuhr

 

SYSPRINT
XIV. Trokut 8a, 10020 ZAGREB
Tel: 01-6558-740
Fax: 01-6558-741
E-mail: infosysprinthr

 

ŠARENI DUĆAN
Svilarska 34, 48000 KOPRIVNICA
Tel: 048-625-387
Fax: 048-210-133
E-mail: upravasareni-ducanhr

 

ŠKOLSKA KNJIGA
Masarykova 28, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4830-511
Fax: 01-4830-507
E-mail: snjezanaturcicskolskaknjigahr

 

ŠKORPION
Babonićeva 44, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4635-342
Fax: 01-4635-342
E-mail: itpskorpionzghtnethr

 

TARAKOR
Gundulićeva 24, 21000 SPLIT
Tel: 091-2330-440
Fax: 016347419
E-mail: tarakorvodatelnet

 

TARGET – distributer JESENSKI I TURK

 

TD NET
Šulekova 3a, 10000 ZAGREB
Tel: 01-2305-373
Fax: 01-2316-830
E-mail: veljkogrujiczgt-comhr

 

TELEDISK
Potočnjakova 4, 10000 ZAGREB
Tel: 01-6683-630
Fax: 01-6683-052
E-mail: telediskzgt-comhr

 

TEOVIZIJA
Kaptol 13, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4814-819
Fax: 01-4814-819
E-mail: teovizijateovizijahr

 

TIM
Puntižela 7, 52107 PULA
Tel: 052-517-037
Fax: 052-517-037

 

TIMEA – distributer ŠKORPION

 

TIPEX
Novakova 19, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4920-798
Fax: 01-4818-894
E-mail: tipexzgt-comhr

 

TOM MILLER – distributer ŠKORPION

 

TREĆI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA          
Prisavlje 3, 10000 ZAGREB        
Tel: 01-6344-424
E-mail: rrusanhrthr

 

TRSAT 
Kapucinska 5, 10040 ZAGREB
Tel: 01-2407-033
Fax: 01-2407-070
E-mail: trsatzgt-comhr

 

UDRUGA "AMRITA"
Barčićeva 9, 51000 RIJEKA
Tel: 051-644-471
Fax: 051-644-471
E-mail: amritahit-comhr

 

UDRUGA GRAĐANA "HRVATSKA PROTIV DROGE"
Šetalište Mate Tentora 2, 51410 OPATIJA
E-mail: drogenethr

 

UDRUGA LOTOS – distributer ŠKORPION

 

UDRUGA WU WEI BUĐENJE
Istarska 15/II, 52100 PULA
Tel: 098-878-300
Fax: 052-505-717
E-mail: wuweibudjenjegmailcom

 

UPI 2M
Medulićeva 20, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4921-389
Fax: 01-4921-390
E-mail: infoupi2mbookshr

 

V.B.Z.
Goranska 12, 10000 ZAGREB
Tel: 01-6235-419
Fax: 01-6235-418
E-mail: infovbzhr, silviasinkovicvbzhr

 

V.D.T.
Badalićeva 14, 10000 ZAGREB
Tel: 01-3698-774
Fax: 01-3638-618
E-mail: vdthollywoodcronet

 

VEBLE COMMERCE
Kraljevićeva 5, 10000 ZAGREB
Tel: 01-2316-885
Fax: 01-2332-486
E-mail: veble-commercezgt-comhr

 

VEDIS
Badalićeva 14, 10000 ZAGREB
Tel: 01-3640-868
Fax: 01-3640-868
E-mail: vediszgt-comhr

 

VEGOR
Mirkovečka 32,10000 ZAGREB
Tel: 01-3648-366
Fax: 01-3634-054
E-mail: infovegorhr

 

VERBUM
Trumbićeva obala 12, 21000 SPLIT
Tel: 021-340-260
Fax: 021-340-270
E-mail: verbumverbumhr

 

VILLA SIBYLLA
Ilica 49, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4854-015
E-mail: galerijasibyllahotmailcom

 

VIOLETA JANJIK – distributer ŠKORPION

 

VIZURA
Starča 8, 10000 ZAGREB
Tel: 01-2994-411
Fax: 01-2994-563
E-mail: infovizurahr

 

VLADIMIRO GAGLIARDI
Pješčana uvala 2/24, 52100 PULA
E-mail: vladimirogagliardiput-comhr

 

VUKOVIĆ & RUNJIĆ
Dudovec 32A, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4818-954
Fax: 01-4818-954
E-mail: marijadzepnacom

 

ZAGRABČKI HOLDING – PODRUŽNICA AGM
Mihanovićeva 28, 10000 ZAGREB
Tel: 01-4856-307
Fax: 01-4856-316
E-mail: agmagmhr

 

ZAGREBAČKA NAKLADA
Balokovićeva 17, 10000 ZAGREB
Tel: 01-6603-674
Fax: 01-6632-659
E-mail: kontaktzg-nakladahr

 

ZISI – distributer ŠKORPION

 

ZNANJE
Mandićeva 2, 10000 ZAGREB
Tel: 01-3689-505
Fax: 01-3689-503
E-mail: nenadhorvaticznanjehr

 

ZVONKO I SILVIJE – distributer ŠKORPION